08. February 2018

Ny kunstgressbane på Varden

Arbeidet med den nye kunstgressbanen er endelig i gang! Du har kanskje lagt merke til arbeidet som er påbegynt på grusbanen utenfor Framohallen. Bergen Kommune er ansvarlig for prosjektet med ombyggingen og vi har fått nærmere informasjon fra Idrettsservice.

Nytt danseteppe til ferien

Denne uken kjørte de første lastebilene inn og det vil i noen måneder fremover være en byggeplass på grusbanen. Arbeidet er beregnet til å være ferdig til fellesferien og vi gleder oss til å se den ferdigstilte banen. I denne perioden vil ikke grusbanen være tilgjengelig for bruk.

Økt trafikk på anlegget

Idrettsanlegget på Varden har mange brukere som ferdes, men i tiden fremover vil det også være en del anleggstrafikk og vi ber alle om forståelse for dette.

Nytt dekke på stripebanen også

Bergen Kommune skifter hvert år ut kunstgressdekket på noen av de eksisterende banene sine. I år står Varden kunstgress (stripebanen) på listen for fornying, og arbeidet med denne banen skal etter planen starte i juni. Det betyr at også denne banen skal være klar med nytt kunstgress i løpet av sommeren.

Fotografi: Kristoffer Bruvik Berg
Av: Marius E. Pedersen