Lover

Klubbens lover er basert på idrettens basislovnorm. Det er FKFs årsmøte som formelt kan vedta og evt gjør endringer i lovene.

FKFs lover