Æresmedlemmer

Liste over FKFs æresmedlemmer.

FKF har siden sammenslåingen enda ikke tildelt noe æresmedlemsskap, men det ble ved sammenslåingen vedtatt og overføre æresmedlemsskapene som Løv-Ham og Fyllingen hadde tildelt.

Æresmedlemmer Klubb Tildelt år
Gunnar Sælemyr Fyllingen 1966
Rune Fyllingen Fyllingen 1996
Tom Knudsen Fyllingen 1998
Trond Mohn Fyllingen 1998
Nina Sundsbakk Christiansen Fyllingen 2006
Odd B Hansen Fyllingen 2012
Tor Stokke Fyllingen 2012
Arne Larsen Fyllingen