Inn-/utmelding

Innmelding FK Fyllingsdalen

Her kan du melde deg inn som medlem i FK Fyllingsdalen.


Vi må ha det fulle navnet på den som søker medlemskap for å kunne behandle henvendelsen


Fullt navn på én av medlemmets foresatte, evt medlemmets eget navn dersom han/hun selv er 18 år eller eldre


Fødselsdato


Gate-adresse (eks Portveien 2)


Eks 5141 Fyllingsdalen


Korrekt e-post-adresse er en forutsetning for at vi skal kunne behandle henvendelsen

Trøyen kan hentes i FKF-butikkenHvis du har et spesielt lag du vil begynne på, skriver du det her

Utmeldingsskjema FKF

Dette skjemaet må fylles ut og sendes inn ved utmelding fra FKF. Utmelding blir gjeldende fra vi har mottatt skjemaet. Utmelding forutsetter at det oppgis en gyldig epostadresse som vi kan bekrefte utmeldingen til.

FKF Proffskolen


Tine Fotballskole

FKF Talentskole

FKF Knøttene - Førskolebarn


Vi må ha det fulle navnet på den som søker medlemskap for å kunne behandle henvendelse


Fullt navn på én av medlemmets foresatte


Fødselsdato på den som søker medlemskap


Gateadresse (eks Allestadveien 14)


Eks 5141 Fyllingsdalen


Korrekt e-post adresse er en forutseting for at vi skal kunne behandle henvendelsen

Fødselsdato på den som søker medlemskapSkole medlemmet går på eller skal starte på. Dette da barna deles inn i grupper etter hvilke skoler de skal starte på.

FKF - Førsteklassinger


Vi må ha det fulle navnet på den som søker medlemskap for å kunne behandle henvendelse


Fullt navn på én av medlemmets foresatte


Fødselsdato på den som søker medlemskap


Gateadresse (eks Allestadveien 14)


Eks 5141 Fyllingsdalen


Korrekt e-post adresse er en forutseting for at vi skal kunne behandle henvendelsen

Fødselsdato på den som søker medlemskapSkole medlemmet går på eller skal starte på. Dette da barna deles inn i grupper etter hvilke skoler de skal starte på.