09. January 2018

Fotball filosofen Hiep

Kalenderen skriver 2018 og oppkjøringen til en ny sesong med nye utfordringer på Varden. Herrelaget vårt går inn i en spennende sesong med ny hovedtrener. Hvordan vil Hiep sine ideer og tanker rundt det å drive en prestasjonsgruppe som skal jakte resultater på a-lagsnivå fungere og hvordan skal man drive utvikling for de yngre lagene i klubben.

– Vi skal bruke ballen for å oppnå de målene vi har. Min filosofi er at vi skal kontrollere kamper med ball! Er det enkeltkamper hvor vi ikke har dagen eller motstanderen er såpass god, så er jeg gjerne mer pragmatisk enn det folk tror. Når vi forsøker å kontrollere kamper med ball så kan det fremstå naivt, men jeg er overbevist om og tydelig på at på lengre sikt vil spillerne utvikle seg mer med en slik stil og oppnå bedre resultater.

Når vi snakker om filosofi og hvordan Hiep ønsker at sitt lag skal opptre, så blir han fort veldig engasjert. For dem som har fulgt lokalfotballen de siste sesongene så har man sett lag i både Varegg og Nordnes som har tatt store steg under Hiep sin ledelse, samtidig som det har vært en sammensveiset gruppe som har hatt det gøy med fotballen.
– Har man mye ballkontakt så er det mye mer givende å være fotballspiller. Det handler om at spillerne skal trives og ha et ønske om å fortsette utviklingen, da må de føle at det er givende. Når det gjelder spillerutvikling og resultater så jeg er overbevist om at man kan gjøre begge deler, man må ikke velge det ene eller det andre.

Treningshverdagen skal forberede oss på kamp

-Treningsarbeidet vårt går ut på å trene på det vi ønsker å gjøre i kamp. For å mestre de spesifikke situasjonene, så må vi trene på dem og ha erfaringer med dem. Da må vi våge å utsette oss selv for disse situasjonene og tørre å feile, men prøve igjen sånn at vi til slutt kan mestre dem i kamp. I trening så handler det om å forstørre komfortsonen, gjøre den så stor som mulig, men i a-lags kamp så vil jeg at spillerne skal jobbe innenfor den komfortsonen.

Fokus på å bli litt bedre hver eneste dag
– Samme prinsipp gjelder også for de yngre lagene, men der er resultatfokuset ikke så stort som på a-laget. Der mener jeg at det bør være større aksept for å feile i tellende seriekamper. Selv om man har et resultatmål i de yngre lagene når det gjelder å holde plassen i de øverste divisjonene, så skal fokuset underveis i sesongen være på at de skal få være seg selv, tørre å prøve. Det er ikke før de kommer i 20 – års alderen og kommer opp på seniorfotball at de skal bli best.
– For de yngre lagene er det fokus på veien mot resultatet, mens for a-laget gjelder kun 3 poeng. Om vi da gjør det med vårt eget grunnspill eller om vi må tilpasse oss til kampen så gjør jeg det som må til for å få de 3 poengene. De yngre spillerne skal imidlertid ha fokus på å bli litt bedre for hver dag.

Rom ble ikke bygget på en dag
Arbeidet på feltet er allerede godt i gang og fra første dag har Hiep satt sitt preg på treningshverdagen, men han er tydelig på at dette er en større prosess.
– Det å utvikle et eget spill og en identitet er ikke gjort over natten og tar tid, men jeg har stor tro på at vi vil se resultater av dette arbeidet.

Fotografi: Marius E. Pedersen
Av Marius E. Pedersen