24. February 2019

Årsmøte FK Fyllingsdalen

FK Fyllingsdalen innkaller til årsmøte onsdag 27.03 kl. 18.00 på Varden Amfi (administrasjonsbygget). Dagsorden iht. klubbens lover.

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet og årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid.

Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet.

Styret